• DSC07797.JPG
 • DSC07800.JPG
 • DSC07808.JPG
 • DSC07809.JPG
 • DSC07818.JPG
 • DSC07828.JPG
 • DSC07834.JPG
 • DSC07844.JPG
 • DSC07848.JPG
 • DSC07861.JPG
 • DSC07864.JPG
 • DSC07865.JPG
 • DSC07872.JPG
 • swzygmunt1.JPG

Kancelaria czynna od poniedziałku do soboty
w godzinach: 9.00 - 10.00 i 16.00 – 17.00
tel. 48 617 00 60

Sakrament Chrztu Św.

Chrzty w parafii Szydłowiec odbywają się w każdą niedzielę miesiąca o godz. 12.00.
1. Rodzice mają się zatroszczyć, aby chrzest dziecka odbył się w pierwszych tygodniach życia lub bez zwłoki, gdy dziecku zagraża śmierć.
2. Chrzest dziecka ma się odbyć w kościele parafialnym miejsca zamieszkania rodziców dziecka. Chrzest z innej parafii może się odbyć na podstawie pisemnej zgody własnego proboszcza.
3. Do godnego ochrzczenia dziecka wymaga się, „aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku; jeśli jej zupełnie nie ma, chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając rodziców o przyczynie” (Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan.868 § 2).
4. Chrzest zgłasza matka, ojciec lub prawny opiekun dziecka. W kancelarii należy przedstawić:
5. odpis Aktu Urodzenia dziecka z USC; zaświadczenie o chrzestnych od ich własnego proboszcza, że mogą pełnić obowiązek chrzestnych (jeśli mieszkają w innej parafii).
6. Wymagania, aby ktoś mógł pełnić obowiązek chrzestnego:
7. ukończone 16 lat (ks. Proboszcz może dla ważnej przyczyny z tego wymagania zwolnić);
8. katolik, bierzmowany, który prowadzi życie zgodnie z zasadami wiary i obowiązku, który ma przyjąć;
9. Chrzest osoby dojrzałej odbywa się po odpowiednim pouczeniu o prawdach wiary i obowiązkach chrześcijańskich oraz po przejściu praktyki życia chrześcijańskiego w katechumenacie.
Warunki jakim powinni odpowiadać rodzice chrzestni wg Kodeksu Prawa Kanonicznego:
Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawić do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
2. ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

 

Sakrament małżeństwa

Aby zawrzeć sakrament małżeństwa należy: „zgłosić się do kancelarii parafialnej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu” i przedłożyć następujące dokumenty:
1. Metryka chrztu świętego z parafii, gdzie chrzest był udzielony (ważna 6 miesięcy);
2. Świadectwo bierzmowania z parafii, gdzie sakrament był przyjęty (gdy nie ma adnotacji na metryce);
3. Zaświadczenie o ukończonym przygotowaniu do sakramentu małżeństwa.
4. Zaświadczenie z USC (3 egz.) stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (ważne 6 miesięcy);
5. Dowód osobisty;
6. Licencja lub pisemna zgoda własnego proboszcza jednej z parafii narzeczonych, jeśli ślub ma się odbyć poza własną parafią (według miejsca zamieszkania).

 

Pogrzeb katolicki

1. akt zgonu
2. zaświadczenie o udzieleniu sakramentu pokuty, sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)

 

1 2 facebook download png

 


Msze święte

Niedziela i święta
7.00, 9.00, 10.30,12.00, 16.00, 18.00
Dni powszednie
7.00, 7.30, 17.30, 18.00

 

Nabożeństwa

Do M. B. Nieustającej Pomocy
Środa po Mszy Św. o godz. 17.30

 

Koronka do Bożego Miłosierdzia
Piątek po Mszy Św. o godz. 17.30

 

Nabożeństwo różańcowe
Dni powszednie 17.00, niedziela 17.30

 

Nabożeństwo Majowe, Czerwcowe, Gorzkie Żale
17.30

 

Droga Krzyżowa
Dla dzieci - 16.30
Dla dorosłych - 17.30
Dla młodzieży - 19.00

 

Odpust parafialny
02.05 - św. Zygmunta
16.07 - Matki Bożej Szkaplerznej

 • dr.jpg
 • ekai_tonalne2.jpg
 • episkopat.jpg
 • gosc-niedzielny2.jpg
 • plus2.jpg