• DSC07797.JPG
 • DSC07800.JPG
 • DSC07808.JPG
 • DSC07809.JPG
 • DSC07818.JPG
 • DSC07828.JPG
 • DSC07834.JPG
 • DSC07844.JPG
 • DSC07848.JPG
 • DSC07861.JPG
 • DSC07864.JPG
 • DSC07865.JPG
 • DSC07872.JPG
 • swzygmunt1.JPG

Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach: 9.00 - 10.00 i 16.00 – 17.00

(w sobotę tylko od 9.00 - 10.00)

tel. 48 617 00 60

Dyżury kapłanów w kancelarii:

Poniedziałek i środa ks. proboszcz Marek Kucharski

wtorek ks. Paweł Lichota

czwartek ks. Michał Faryna

piątek ks. Norbert Skawiński 

sobota  kapłan dyżurny 

Sakrament Chrztu Świętego

Chrzty w parafii Szydłowiec odbywają się w każdą niedzielę miesiąca o godz. 12.00.
1. Rodzice mają się zatroszczyć, aby chrzest dziecka odbył się w pierwszych tygodniach życia lub bez zwłoki, gdy dziecku zagraża śmierć.
2. Chrzest dziecka ma się odbyć w kościele parafialnym miejsca zamieszkania rodziców dziecka. Chrzest z innej parafii może się odbyć na podstawie pisemnej zgody własnego proboszcza.
3. Do godnego ochrzczenia dziecka wymaga się, „aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku; jeśli jej zupełnie nie ma, chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając rodziców o przyczynie” (Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan.868 § 2).
4. Chrzest zgłasza matka, ojciec lub prawny opiekun dziecka. W kancelarii należy przedstawić:
5. odpis Aktu Urodzenia dziecka z USC; zaświadczenie o chrzestnych od ich własnego proboszcza, że mogą pełnić obowiązek chrzestnych (jeśli mieszkają w innej parafii).
6. Wymagania, aby ktoś mógł pełnić obowiązek chrzestnego:
7. ukończone 16 lat (ks. Proboszcz może dla ważnej przyczyny z tego wymagania zwolnić);
8. katolik, bierzmowany, który prowadzi życie zgodnie z zasadami wiary i obowiązku, który ma przyjąć;
9. Chrzest osoby dojrzałej odbywa się po odpowiednim pouczeniu o prawdach wiary i obowiązkach chrześcijańskich oraz po przejściu praktyki życia chrześcijańskiego w katechumenacie.
Warunki jakim powinni odpowiadać rodzice chrzestni wg Kodeksu Prawa Kanonicznego:
Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawić do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
2. ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

 

Sakrament małżeństwa

Aby zawrzeć sakrament małżeństwa należy: „zgłosić się do kancelarii parafialnej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu” i przedłożyć następujące dokumenty:
1. Metryka chrztu świętego z parafii, gdzie chrzest był udzielony (ważna 6 miesięcy);
2. Świadectwo bierzmowania z parafii, gdzie sakrament był przyjęty (gdy nie ma adnotacji na metryce);
3. Zaświadczenie o ukończonym przygotowaniu do sakramentu małżeństwa.
4. Zaświadczenie z USC (3 egz.) stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (ważne 6 miesięcy);
5. Dowód osobisty;
6. Licencja lub pisemna zgoda własnego proboszcza jednej z parafii narzeczonych, jeśli ślub ma się odbyć poza własną parafią (według miejsca zamieszkania).

 

Pogrzeb katolicki

1. akt zgonu
2. zaświadczenie o udzieleniu sakramentu pokuty, sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)

 

1 2 facebook download png

 


Msze święte

Niedziela i święta
7.00, 9.00, 10.30,12.00, 17.00

Sobota Msza Święta
z formularza niedzielnego

18.00

Dni powszednie
7.00, 7.30, 17.30, 18.00

 

Nabożeństwa

Do M. B. Nieustającej Pomocy
Środa godz. 17.15

 

Koronka do Bożego Miłosierdzia
Piątek godz. 17.15

 

Nabożeństwo różańcowe
Dni powszednie 17.00, niedziela 16.30

 

Nabożeństwo Majowe, Czerwcowe, Gorzkie Żale
16.30

 

Droga Krzyżowa
Dla dzieci - 16.30
Dla dorosłych - 17.30

 

Odpust parafialny
02.05 - św. Zygmunta
16.07 - Matki Bożej Szkaplerznej

 • dr.jpg
 • ekai_tonalne2.jpg
 • episkopat.jpg
 • gosc-niedzielny2.jpg
 • plus2.jpg